Outsourcing IT

Sprawna infrastruktura IT


Obsługa informatyczna firm związana między innymi zakupem i administracją sprzętową oraz programową zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie. Działania często rozszerzane ​ o outsourcing instalacji teleinformatycznych - powiązanych z funkcją doradczą w szeroko pojętym zakresie wiedzy w technologiach IT.

Do bardziej szczegółowego choć nadal grupującego podejścia do podziału obszarów działalności firmy zaliczamy między innymi:

Praca użytkowników i ergonomia stanowisk

świadczenie zakresu usług mających na celu sprawne ​i efektywne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej oraz przydzielonych zakresów funkcji na stanowiskach pracy.

Praca serwerów i urządzeń strategicznych

świadczenie zakresu usług mających na celu administrację i sprawne, efektywne oraz bezpieczne funkcjonowanie urządzeń serwerowych i strategicznych.

Rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji

świadczenie usług związanych​ z zarządzaniem , licencjonowaniem i konserwacją zasobów aplikacji pakietowych ​ i licencyjnych.

Zabezpieczenie ciągłości działania

zabezpieczanie środowiska oprogramowania, usług ​ i danych w sytuacji szeroko pojętej awarii systemu z wykorzystaniem cyklicznych kopii zapasowych i obrazów systemów .

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Szeroko pojęte usługi administracji i zarządzania środowiskiem komputerowym, teleinformatycznym i sieciowym (jednostki stacjonarnymi, jednostki przenośne, urządzenia mobilne, drukarki, serwery plików, serwery wydruku, urządzenia aktywne itp.), poczynając od procesu zakupu, poprzez instalację sprzętu, oprogramowanie, przeprowadzanie procesu wszelkich zmian i uaktualnień, serwisowanie, aż po utylizację zużytego sprzętu.

Zarządzanie aplikacjamistrategicznymi

ścisła współpraca z firmami wdrożeniowymi zakładająca utrzymanie pełnej dostępności krytycznego oprogramowania (np. systemy ERP, systemy CRM, systemy kontroli czasu pracy itp.), polegające na stworzeniu odpowiedniej architektury systemu, szereg działań minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, monitorowanie pracy środowiska, zarządzanie i przystosowanie do optymalnych warunków pracy sieci, a także wykonywania cyklicznych kopii zapasowych.

Infrastruktura internetowa

Platformy sprzętowe wraz z odpowiednim oprogramowaniem, a także usługi związanych z tworzeniem i zarządzaniem specjalistycznymi portalami lub serwisami internetowymi – świadczenie wsparcia w tej dziedzinie w przypadku obsługi tych zagadnień przez firmy trzecie.

Specjalistyczne usługi doradcze

związane z każdą z wymienionych grup oraz w szeroko pojętej technologii teleinformatycznej .

Skontaktuj się z nami