Instalacje elektryczne

Od projektu do świecącej żarówki!


Doradzamy, projektujemy , wykonujemy instalacje elektryczne. Nasze usługi obejmują wykonawstwo, modernizację oraz usuwanie awarii. Nasza oferta skierowana jest dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych.

Projekty elektryczne i energetyczne

Projekty to nieodzowna część realizacji procesu związanego w wykonaniem i realizacją instalacji elektrycznej. Zapewniają inwestorowi wykonanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Obecnie zakłady energetyczne wymagają projektów w trakcie realizacji nowych inwestycji oraz modernizowanych instalacji w szczególności związanych ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej odbiorcy.

Kontakt z zakładem energetycznym

Nasza firma zapewnia przygotowanie i dostarczenie dokumentacji oraz kontakt z pracownikiem ENEI, co znacznie przyspiesza proces wydania warunków oraz zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Przyłącza energetyczne i zasilania placów budowy​

Przygotujemy dla Państwa profesjonalne przyłącza energetyczne montując zespół urządzeń, które łączą sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą klienta. Realizujemy również zasilanie placów budowy w energię elektryczną, bez którego proces realizacji inwestycji o przeznaczeniu biznesowym lub domu jednorodzinnego jest praktycznie niemożliwy.

Projekty i realizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Bezpieczeństwo poruszania się osób w budynkach, w których pojawił się pożar lub nastąpiło inne zdarzenie zagrażające życiu to najważniejszy element ewakuacji dlatego musi być sprawny. Nasza firma współpracuje z czołowymi producentami oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montując na obiektach najnowsze rozwiązania wchodzące w skład instalacji oświetlenia AW i EW.​

Tradycyjne instalacje elektryczne

Wykonujemy nowe i modernizujemy istniejące instalacje elektryczne w budynkach: użyteczności publicznej, biurowych, wielo i jednorodzinnych, halach produkcyjnych oraz magazynowych.​

Automatyka budynkowa KNX

Instalacje elektryczne oparte na systemie automatyki budynkowej KNX zastępują klasyczną instalację elektryczną, która nie może już w chwili obecnej sprostać stale rosnącym oczekiwaniom klientów. System KNX jest systemem otwartym w skład którego wchodzą urządzenia ponad 400 producentów.

Automatyka systemów ogrzewania

Automatyka systemów ogrzewania to urządzenia które pozawalają na zautomatyzowaną pracę urządzeń wchodzących w skład układu ogrzewania. Systemy takie pozawalają na obniżenie kosztów centralnego ogrzewania budynków niezależnie od źródła ciepła i sytemu grzania obiektu. Naszą automatykę opieramy na urządzeniach firmy 4Tech oraz Salus.

Skontaktuj się z nami